Mitai apie popierių

Mitai apie popierių
1 MITAS

Popierius, kaip produktas, vis rečiau naudojamas

Mes ir toliau mėgstame popierines knygas. Nors buvo manančių, kad elektroninių knygų skaityklių išradimas reiškė spausdintų knygų galą, panašu, kad yra priešingai!
Tai pasakytina ne vien apie knygas… dėl savo aplinkosauginių ypatybių ir universalumo, popierius vis dažniau naudojamas vietoje kitų medžiagų. Praėjusiais metais, daugybė greito maisto restoranų plastikinius šiaudelius pakeitė popieriniais. Prekybos centruose popieriniai maišeliai vėl tapo pagrindiniu pasirinkimu. Popierius yra puikus pasirinkimas tvaresnėms pakuotėms.

2 MITAS

Popieriaus gamybai naikinami miškai

Tai pati didžiausia netiesa! Iš tiesų, popieriaus pramonė lemia didelę dalį miškų plotų didėjimo. Mediena popieriui auginama plantacijose. Europos miškų plotai per metus padidėja 300 000 hektarų. Tvarkomi miškai yra žaliosios erdvės, svarbios oro kokybės gerinimui, anglies dvideginio kiekio kompensavimui, laisvalaikio praleidimui, bei vis labiau – gamtai bei biologinei įvairovei apsaugoti.

3 MITAS

Popieriaus plantacijos kenkia aplinkai

Kaip jau užsiminėme, plantacijos yra naudingos mūsų planetai. Šiuo metu, popieriaus plantacijose sukaupta 46,5 mln. tonų CO2 ekvivalento.
Dar geriau: sukaupta anglis išlieka miško produktuose. Pavyzdžiui, anglis ištisus dešimtmečius ir žmonių kartas laikoma mūsų bibliotekose popierinių knygų pavidalu.

4 MITAS

Skaitmeninis pasaulis be popieriaus yra ekologiškesnis

Pabandžius įsivaizduoti popieriaus gamybai kertamus medžius, lengva suprasti, kodėl ši neteisinga nuomonė yra tokia įtaigi.
Iš tikrųjų, popieriui gaminti naudojami medžiai yra iš tvarkomų miškų, kurie yra atsodinami. Nauji medžiai iš atmosferos absorbuoja daugiau anglies, todėl tai yra gera aplinkosaugos praktika. Be to, popierius yra ne tik atsinaujinantis ir biologiškai skaidomas, bet ir ekologiškesnis nei skaitmeninės technologijos išmetamų teršalų ir perdirbimo aspektais.
Kiek energijos sunaudojama duomenų centrų veiklai? Kiek miško sunaikinta, išgaunant brangius mineralus, naudojamus kuriant kompiuterių komponentus? Kiek prietaisų patenka į sąvartynus? Skaitmeniniam pasauliui reikia daug energijos, o jo sukurtos atliekos nėra tokios nekenksmingos kaip popieriaus atliekos!

5 MITAS

Popieriaus sektorius nėra tvarus

Popierių lengva perdirbti, o perdirbtai plaušienai yra paruošta rinka: kiti popieriaus gaminiai. Štai kodėl popieriaus perdirbimo procesas yra vienas uždariausių, lyginant su kitais produktais.

6 MITAS

Popieriaus sektorius yra praeities pramonė

Popieriaus gamyklos yra ateities pramonė! Iki 2015 m., miškininkystės, popieriaus ir pakavimo sektorius jau buvo tarp pažangiausių skaitmeniniu požiūriu, atsiliko tik nuo elektronikos ir automobilių pramonės.
Be to, žiedinė popieriaus biopramonė laikoma pagrindiniu naujos bioekonomikos sektoriumi, kuris yra mažaanglis ir pagrįstas efektyviu atsinaujinančių ir perdirbamų išteklių naudojimu. Jame sėkmingai gaminami natūralūs produktai, pasižymintys didele pridėtine verte ir mažu anglies išskyrimu.
Šiame sektoriuje aktyviai stengiamasi sumažinti išmetamą CO2 kiekį, efektyviau vartoti energiją ir atsinaujinančios energijos šaltinius. Be to, ji vaidina pagrindinį vaidmenį kuriant mažai anglies dvideginio išskiriančius bioproduktus, kurie yra alternatyva daug anglies dvideginio išskiriantiems produktams iš neatsinaujinančių šaltinių.
Popieriaus grandinėje, popieriaus gamyklos vis labiau taps biologinio perdirbimo įrenginiais. Medienos ir perdirbto pluošto panaudojimas itin efektyviai panaudojant žaliavas; plaušienos, popieriaus ir kartono, bioenergijos ir biokuro, biocheminių medžiagų ir visos eilės naujų produktų iš medienos pluošto gamyba.

7 MITAS

Popieriaus sektorius nėra tvarus

Netiesa. Popieriaus perdirbimas optimizuoja šio nuostabaus atsinaujinančio gamtos ištekliaus naudojimą ir sumažina į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį.

8 MITAS

Pakartotinai naudojamos pakuotės yra ekologiškesnės nei perdirbamos pakuotės

Natūralaus popieriaus ir kartono tara bei pakuotės yra ne tik pakartotinai naudojamos, bet ir atsinaujinančios, perdirbamos ir biologiškai skaidomos. Štai kodėl visi turėtume vietoje plastiko naudoti popierių!